سلام دوستان
چطوری می تونم وضعیت تایمر را وسط برنامه از UP به DOWN یا بالعکس تغییر بدم.
نرم افزارم keil هست.
از دستور زیر استفاده کردم ولی نشد!
i=i?0:1;
htim1.Init.CounterMode = i ? TIM_COUNTERMODE_DOWN : TIM_COUNTERMODE_UP ;
ممنون که پاسخ میدید.