سلام.
آقا این دیش های اینترنت ماهواره ای استار لینک رو عکس هاش رو دیدم چطور ال ان بی نداره؟ اسم این جور آنتن چیه و چطوری کار می کنه؟