با سلام
ماژول hc05 رو به پورت سریال کامپیوتر وصل کردم و اسم /پسورد / باود ریت / ... رو چک کردم
اما در ارسال متن از موبایل به این ماژول و اتمگا 16 ، متن روی نمایشگر کارکتر های نا مفهوم کد اسکی هست
باود ریت و فرکانس کاری میکرو هم تغییر دادم و بی فایده بود
لطفا راهنمایی بفرمایید

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

<mega16a.h>

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

<stdio.h>

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

<delay.h>

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

<lcd.h>

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


.equ __lcd_port=0x1b //PORTA

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


void main()
{
char str[1];
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x10;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=51;
lcd_init(16);


lcd_putsf("Press any key : ");
delay_ms(1000);
lcd_clear();


while(1)
{
gets(str,1);
lcd_puts(str);
}
}