سلام
برای آموزش زبان چه نرم افزاری معرفی میکنید که از پایه قشنگ آموزش بده . تصویری باشه . جمله سازی داشته باشه
روی کامپیوتر نصب بشه . ممنون