سلام در پروژه ای نیاز به LTDC و FMC دارم
مشکل اینجاست که این پایه ها خیلی بی نظم هستند و در کشیدن PCB مشکل ایجاد می کنند
دوستان فایل آماده ای دارید که این مسیر رو دوباره من نخوام برم و PCB نکشم فقط موارد جزیی خودم رو بهش اضافه کنم