تازه هاي دنياي رباتيك

استفاده از راه حل طبيعت بدون تغيير آن در کاربردهاي مهندسي بعيد به نظر مي رسد ولي شرکت BAE Systems چنين کاري انجام داده است. اين شرکت نوع جديدي از مواد چسبنده طراحي کرده است که طرح آن را از کف پاي نوعي مارمولک کوچک به نام gecko گرفته است و به همين دليل نام طرح خود را gecko مصنوعي گذاشته است. اين مارمولک مي تواند به واسطه مکنده هاي مينياتوري کف پاهايش از ديوارها به راحتي بالا رود. Gecko اين توانايي را به واسطه ساختار کف پاها و انگشتانش دارد. در انتهاي انگشتان اين نوع مارمولک، موهاي ريز و مينياتوري وجود دارد که در انتها به دو نيم تقسيم شده اند. در انتهاي هر يک از اين شاخه ها، يک کلاهک قارچ مانند با قطري کمتر از mm 001/0 قرار دارد. اين کلاهک …
اين کلاهک موجب مي شود پاهاي gecko همواره به سطح موجود بسيار بسيار نزديک شده و به اين ترتيب نيروهاي جاذبه مولکولي نسبتاً قوي ايجاد شود. جاذبه ايجاد شده با نوع راه رفتن مارمولک و کنده شدن از بين مي رود. اين توانايي gecko محققان را با توجه به کاربردهاي فراواني که مي تواند در صنعت داشته باشد، به تقليد از آن واداشت. محققان با استفاده از تسهيلات اتاقهاي تميز ميکرومهندسي، لايه هايي ساخته اند که داراي هزاران پايه ي پلي آميدي، مشابه موهاي کف پاي gecko مي باشد. سازندگان مدعي هستند که صفحه اي به مساحت m2 1 از اين لايه ها توانايي تحمل وزن يک ماشين معمولي را دارد. در حال حاضر محققان در حال بررسي تاثير آب و ناصافي سطوح بر خاصيت چسبندگي اين لايه ها مي باشند.

منبع: www.sae.orgمترجم:صادق داودي