اين پك آموزشي شامل 6-7 قسمت مقدماتي مانند ماتريس ها و نحوه ي مشتق گيري و انتگرال گيري و ... از نرم افزار متلبه كه اميدوارم به دردتون بخوره.

از لينك زير دريافت كنيد:

فصل اول: معرفي و بيوگرافي

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتفصل دوم : ماتريس ها و اعمال ماتريسي:

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتفصل سوم : چندجمله اي ها :

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتفصل چهارم : حل معادلات ديفرانسيل :

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتفصل پنجم : انتگرالگيري دوگانه سه گانه و...

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتفصل ششم : ترسيم دوبعدي نمودارها :

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتفصل هفتم : ترسيم سه بعدي نمودارها :

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتفايل ضميمه :دستورات متلب :

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت