سلام

از سايت مايكروسافت دانلودش كنيد

براي ايكس پي با حجم 16 مگ :

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=821025fe-9adf-487e-b58c-561b7c8c25db&displaylang=en

و براي ويستا با حجم 13 مگ :

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8e31391b-91b2-40c4-8643-7b70d1d5628b&displaylang=en