پروژه دبیان یکی از مشارکت کنندهآ*های خوبش را از دست داد. تیمو سوفر (Thiemo Seufer) در ۲۶ دسامبر در یک تصادف رانندگی درگذشت.
تیمو به انواع مختلف به پروژه دبیان کمک کرده بود. او نگهدارنده ی چندین پکیج و فرد اصلی پورت دبیان به معماری میپس بود. او همچنین عضوی از تیم کرنل ( هسته ) و یکی از افراد تیم برنامه نصاب هم بود. البته مشارکتآ*های او فرای دبیان بود. او روی پورت میپس کرنل، شبیه سازی میپس qumu و بسیاری پروژهآ*های کوچکآ*تر دیگر کار میآ*کرد.

کار تیمو،تلاش او و دانش وسیع و علاقهآ*اش به تقسیم آن با دیگران را از دست دادآ*هآ*ایم ولی خاطره مشارکتش در ساختن جهانی آزاد، هرگز فراموش نخواهد شد.

به خاطر احترام به تلاشآ*های او، تیم دبیان تصمیم گرفتهآ*است نسخه آینده گنو لینوکس دبیان (لنی) را به افتخار تیمو منتشر کند.

اگر شما در ایران زندگی میآ*کنید، میآ*توانید اظهار همدردی خود با خانواده تیمو را به آدرس ths-condolence@linutronix.de بفرستید تا به دست خانواده تیمو برسد.

......................
**** لینوکس هسته یک سیستم عامل است و گنو مجموعهآ*ای از ابزارهای کنار این هسته که اگر کسی مجموعه آنآ*ها را کنار یکدیگر بچیند، حاصل را یک سیستم عامل گنو/لینوکس میآ*نامند. دبیان این روزها یکی از مشهورترین گنو/لینوکسآ*های دنیا و پایه بسیاری از توزیعآ*های دیگر (مثل اوبونتو و پارسیکس) است.

توجه : به نقل از "جادی"