"Infrared" یا اشعه مادون قرمز ( ترجمه فارسی آن اشعه فروسرخ است ) یک تابش الکترومغناطیسی با طول موج بیشتر از امواج مرئی و کوتاهتر از امواج رادیویی است. با توجه به اینکه رنگ سرخ طولانیآ*ترین طول موج را دارد، تابش فروسرخ یا مادونآ*قرمز دارای طول موجی بین تقریباً ۷۵۰ نانومتر و ۱ میلیآ*متر است و از سه نوع فرآیند مغناطیسی برای ارسال دادهآ*های خود استفاده میآ*کند.

با توجه به سهم امواج مادون قرمز از طیف رنگها، استفادهآ*های کاربردی زیادی را میآ*توان برای این امواج نام برد از جمله یافتن مقصد و رهگیری هدف در موارد نظامی، تنظیم دما از راه دور، استفاده در بیآ*سیمها برای ارتباطات short-area، طیف بینی و پیشآ*بینی وضعیت هوا.
تلسکوپآ*های فضایی ساختهآ*شده با استفاده از فناوری مادون قرمز نیز در شاخهآ*یی از نجوم به نام "نجوم مادون قرمز یا فروسرخ" استفاده میآ*شوند.
این نوع تلسکوپها وارد قسمتها و مناطق گردوخاکی و غبارآلود فضا مانند ابرهای مولکولی میآ*شوند و اشیا و اجرام با دمای پایین مانند سیاراتی که در فواصل دور به دور ستارگانی دیگر میآ*گردند را شناسایی میآ*نمایند و همچنین به یافتن اجرام و سیاراتی میآ*پردازند که بر اثر انفجارهای فضایی، مدتها پیش از بین رفتند و تنها بقایایی اندک از خود بر جای گذاشتند.
در فناوریآ*های هستهآ* ایی و اتمی نیز انرژیهای فروسرخ، ارتعاشات مولکولی را با ایجاد تغییر در قطبیت آنها از بین میآ*برند و برای مطالعهآ*ی حالتهای انرژی مولکولی، وضعیتی ثابت و پایدار ایجاد میآ*کنند.
طیفآ*بینی فروسرخ نیز سنجش میزان جذب و انتقال فوتونها در محدودهآ*ی انرژی فروسرخ است که بر اساس شدت و فرکانس آنها انجام میآ*شود.
تصویربرداری با Infrared
در تصویربرداری به کمک امواج مادون قرمز یا فروسرخ، فیلترها سعی میآ*کنند تا نزدیکترین طیف به این امواج را ضبط و ثبت کنند. دوربینهای دیجیتال نیز اغلب از بلاکآ*کنندهآ*های Infrared استفاده میآ*کنند. دوربینآ*های دیجیتال ارزان تر و همینطور گوشیآ*های تلفن همراه مجهز به دوربین که فیلترهای لازم برای کشف و ضبط طیفهای نزدیک به مادون قرمز را ندارند نیز این امواج را به صورت رنگ سفید درخشانی میآ*بینند (برای امتحان، کنترل از راه دور تلویزیون خود را ضمن فشار دادن یک دگمهآ*ی آن، به سمت گوشی تلفن همراهتان در حالت عکاسی بگیرید)
این نکته را به ویژه زمانی میآ*توانیم بیان کنیم که از اشیایی نزدیک به محلآ*های پر از اشعهآ*ی مادون قرمز عکس میآ*گیریم مانند فضای اطراف یک لامپ معمولی، در این حالت، دخالت اشعهآ*ی مادون قرمز به وجود آمده، میآ*تواند به پاک شدن صفحهآ*ی کل تصویر بینجامد.

روش دیگری نیز وجود دارد که تصویربرداری با اشعهآ*ی تراهرتز نامیده میآ*شود که گرفتن تصاویر با استفاده از اینفرارد در فواصل دور یا امواجی است که یکای آنها به تراهرتز اندازهآ*گیری میآ*شود. البته نبودن منابع روشنایی، از لحاظ فنی تصویربرداری با امواج تراهرتز را از سایر انواع تصویربرداریآ*ها دچار دشواری و پیچیدگی میآ*کند.
البته نسخهآ*های جدیدی که از نرمآ*افزارها و دستگاههای تصویربرداری تراهرتز تهیه شده است، با توجه به تولید و عرضهآ*ی طیفآ*بینهای زمانآ*بندیآ*شده در کنار بستهآ*های اصلی، بسیار جالبتر و قابل استفادهآ*تر گشتهآ*اند.
Infrared و ارتباطات
انتقال دادهآ*ها از طریق امواج فروسرخ نیز در ابعاد مکانی کوچک و بین دستگاههای کامپیوتری دیجیتال و تلفنهای همراه یا PDAها (دستیارهای دیجیتال شخصی) مورد استفاده قرار میآ*گیرد. این گونه دستگاهها خود را با استانداردها و قوانینی که توسط IrDA (انجمن دادهآ*های اینفرارد) تطبیق میآ*دهند و کار میآ*کنند.

کنترلهای از راهآ*دور و دستگاههای مطابق با استانداردهای IrDA از دیودهای ساطعآ*کنندهآ*ی نور یا LED برای ساطع کردن امواج فروسرخ که توسط یک لنز پلاستیکی داخل نورافکنی کوچک و نازک کارگذاشته شدند استفاده میآ*جویند. این نورافکنها، نوسانآ*بندی شدند و وقتی روشن و خاموش میآ*شوند، به تناسب، دادهآ*ها را رمزگذاری میآ*نمایند.

دستگاه دریافتآ*کنندهآ*ی امواج فروسرخ، از یک فتودیود با جنس سیلیکون استفاده میآ*کند تا موج اینفرارد را به جریان الکتریکی تبدیل سازد. دستگاه دریافتآ*کنندهآ*ی امواج، تنها به سیگنالهای پالسآ*دهندهآ*یی که مدام توسط فرستنده یا Transmitter ساخته میآ*شوند، پاسخ میآ*دهد و امواج فروسرخی که به آرامی از نورهای محدود و کوچکی تغییر حالت میآ*دهند را از صافی مخصوص خود میآ*گذراند.

فناوری اینفرارد در ارتباطات برای استفاده در محلآ*های کوچکی که تراکم افراد و جمعیت در آنها بالاست و بلوتوث یا سایر فناوریآ*ها قادر به انتقال داده به شکلی مناسب نیستند بسیار مفید به نظر میآ*رسد.

امواج فروسرخ یا Infrared از دیوارها عبور نمیآ*کنند و در نتیجه در کار سایر دستگاههای اتاقهای مجاور دخالت نمیآ*نمایند. اینفرارد رایجآ*ترین فناوری استفادهآ*شده در کنترلهای از راه دور دستگاههای مختلف است.

ارتباطات FSO، شاخهآ*یی از فناوریهای تلهآ*کام هستند که از انتشار و تکثیر نور در فضاهای خالی برای انتقال داده و اطلاعات بین دو نقطه استفاده میآ*کنند. این فناوری زمانی استفاده میآ*شود که برقراری ارتباط فیزیکی بین دو نقطهآ*ی مبدا و مقصد دریافتآ*کنندهآ*ی اطلاعات مشکل و غیرممکن باشد. برای مثال در شهرهایی که راهآ*اندازی سیستمهای کابلآ*کشی فیبر نوری هزینهآ*ی زیادی دربر خواهد داشت.

این فناوری همچنین در انتقال داده و اطلاعات بین فضاپیماها و ماهوارهآ*ها به کار گرفته میآ*شود هرچند که در خارج از جو، سیگنالهای ارسالی دچار اندکی انحراف میآ*شوند.
علیرغم اینکه برقراری ارتباط اطلاعاتی در فواصل کوتاه و با حجم پایین اطلاعات توسط LEDها نیز مقدور است، این پیوندهای نوری، معمولاً از امواج اینفرارد لیزری استفاده میآ*کنند.
در نتیجه، فناوری FSO با استفاده از امواج فروسرخ، یک روش بسیار ارزان برای برقراری اتصالات اطلاعاتی در فضاهای شهری با کارکرد بیش از ۴ گیگابیت بر ثانیه استفاده میآ*شوند و حتی قیمت آنها با قیمت خریداری فیبر نوری به تنهایی برابر است!
امواج اینفرارد ، نور لازم برای ارتباطات فیبر نوری را فراهم میآ*کنند. این امواج، طول موجی با حداقل میزان انتشار ۱.۳۳ نانومتر و حداکثر میزان پراکنش نور ۱.۵۵ نانومتر دارند و در سیمهای سیلیسیومی بسیار استفاده میآ*شوند

اینفرارد برای مبادله اطلاعات بین کامپیوتر و گوشی همراه استفاده می شود. گوشیهایی که قابلیت اینفرارد را دارند، توسط این دستگاه که به کامپیوتر متصل می شود فایلهای صوتی و تصویری را دریافت می کنند. یکی از مزایای اینفرارد این است که به دلیل اینکه بدون سیم ( بین گوشی و اینفرارد) اطلاعات منتقل می شود سرعت انتقال بالا میرود. اینفرارد با کارت حافظه یک رابطه مستقیم دارد که هرچه ظرفیت کارت بیشتر باشد ، کارایی اینفرارد بالاتر میرود.

از بین 4 روش معمول انتقال اطلاعات بین موبایل و کامپیوتر ( پورت کامپیوتر، اینفرارد ، بلوتوس ، کارت ریدر) به صرفه ترین و مناسبترین و عمومی ترین روش انتقال، از طریق اینفرارد ( مادون قرمز ) می باشد. دستگاه اینفرارد بسیار ارزان می باشد و همچنین استفاده از آن بسیار ساده است در صورت خرید اینفرارد حتی با تعویض گوشی باز هم این دستگاه برای شما قابل استفاده می باشد.
اینفرارد را به پورت USB کامپیوتر متصل کنید و گوشی خود را مقابل چشم اینفرارد قرار دهید کامپیوتر به صورت خودکار گوشی شما را شناسایی می کند و خیلی راحت اطلاعات را به گوشی خود انتقال دهید.
دستگاه اینفرارد شما را قادر میسازد تا حداکثر به فاصله 20-30 سانتی متری با دستگاهی که دارای اینفرارد است ارتباط برقرار کند . ذکر این نکته ضروریست که تکنولوژی اینفرارد یک تکنولوژی Face to Face بوده ( روبروی هم ) و همانند کنترل های دستگاههای صوتی و تصویری که از فناوری اینفرارد بهره می برند عمل میکند . فاصله برد آن برای گوشی های موبایل حداکثر 30 سانتی متر است .