سلام بچه ها
کتاب millman تکنیک پالس یا یه کتاب خوب دیگه با حل تمرینشون و اگه دارین میخواستم.
مرسی بچه ها