نگاهي به كارت محافظ هارد

اشاره :
يکي از دغدغهآ*هاي اصلي بسياري از کاربران و بخصوص مديران سايتآ*هاي کامپيوتري، مشکلات ويندوز و ويروسي شدن سيستم است.بعضي از کاربران براي حل مشکل خرابيآ*هاي پيآ*درپي ويندوز و جلوگيري از نصب مجدد تمامي نرمآ*افزارها!، از درايوي که ويندوزو نرمآ*افزارها بر روي آن نصبآ*اندImage ميآ*گيرند تا در صورت بروز هرگونه مشكل نرمآ*افزاري با صرف زمان اندکي ( در حدود چند دقيقه ) ويندوز و کليه نرمآ*افزار هاي نصب شده ، به حالت اول برگردد. اين کار بسيار متداول و نسبتا هم راحت ميآ*باشد اما بازهم وقتآ*گير و زمانبر است.يک راه حل سادهآ*تر و مطمئنآ*تر نيز وجود دارد. در حال حاضر چند شرکت در ايران کارتآ*هايي را عرضه ميآ*کنند که به راحتي از اطلاعات موجود در پارتيشنآ*هاي مختلف ( و يا کل هارد) محافظت ميآ*کند.در تبليغاتي که در خصوص اين کارت در بعضي از مجلات به چاپ رسيده به اشتباه از آن به عنوان ريکاور کننده هارد نامبرده ميآ*شود اما به دليل ماهيت كاملا متفاوت اين نوع کارتآ*ها و براي مشخص شدن نحوه عملکرد آن ، يکي از نمونهآ*هاي موجود در بازار را تهيه کرديم تا كار دقيق آن مشخص شود.آنچه که در ادامه مطالعه ميآ*فرماييد ، خلاصه همين تحقيق ميآ*باشد.


کارت "محافظ هارد" چيست ؟
کارت "محافظ هارد" که در بازار نامآ*هاي تجاري مختلفي دارد قادر است اطلاعات يک و يا چند پارتيشن را مجددا به حالت اول برگرداند.
اما جمله فوق بدان معنا نيست كه بتوانيد اطلاعاتي را كه بر اثر اشتباه فرمت شده و يا به هر دليلي محتويات آن از بين رفته را بازيابي كنيد.
وظيفه اصلي اين کارت اينست که بر روي يک يا چند پارتيشن قفل ميآ*گذارد و به اين ترتيب اجازه نوشتن و يا پاک شدن اطلاعات ( از نظر فيزيکي ) را به برنامهآ*هاي مختلف و کاربر نميآ*دهد. زمانيكه كاربر ، اطلاعاتي را ذخيره و يا تغييراتي را اعمال ميآ*كند، تغييرات حاصل شده فقط تا زماني كه سيستم ريست نشده ، در حافظه مجازي باقي آ*ميآ*ماند و کاربر ميآ*تواند به آن دسترسي داشته باشد اما به محض راه اندازي مجدد سيستم( ريست کردن آن )،سيستم به حالت اوليه بر ميآ*گردد.به اين معني که اگر به هر دليلي فايلآ*هاي از ويندوز پاک گردد ، ويروس مخربي به سيستم وارد شود و يا به دليلي اطلاعاتي (از روي پارتيشني که توسط کارت بر روي آن قفل گذاشته شده) حذف شود، با ريست شدن سيستم همه تغييرات به حالت اول باز ميآ*گردد.
طبيعيآ*است که اين كارت در عين حال که براي مصارف خاص بسيار مفيد است ميآ*تواند خطرناك هم باشد! اما چرا؟
اگر کاربر اطلاعات خود را در پارتيشني که توسط "کارت محافظ" قفل شده ذخيره كند ، اين اطلاعات به محض ريست شدن سيستم از بين خواهد رفت و ديگر دسترسي به آن نخواهد داشت!
نکتهآ*اي که در استفاده از اين کارت بايد حتما به آن توجه داشت اينست که فقط پارتيشن و يا درايوآ*هايي بايد توسط اين کارت قفل شود که اطلاعات ذخيره شده بر روي آن مهم نباشد و يا به عبارت سادهآ*تر، بر روي پارتيشني و يا درايوي بايد قفل گذاشت که قصد نداريد بر روي آن تغييراتي اعمال گردد.

کارت "محافظ هارد" چگونه عمل ميآ*كند؟
اين کارت از نوع PCI ميآ*باشد و با تمامي ويندوزها سازگار و به راحتي قابل نصب است.
بعد از نصب ،توسط نرمآ*افزار، درايو و يا پارتيشني كه ميآ*خواهيد از آن محافظت شود را انتخاب ميآ*کنيد.بعد از انتخاب و فعال کردن آن ، هر زمان برنامهآ*اي نصب يا فايلي پاك شود، بعد از ريست كردن ، در کمتر از يک ثانيه ، سيستم به زمان قبل از تغييرات اعمال شده بر ميآ*گردد.اين کارت همچنين از CMOS كامپيوتر نيز به صورت هوشمند محافظت ميآ*كند و اجازه تغييرات در آن را نميآ*دهد .
حال اگر به اشتباه اطلاعاتي را از دست داده باشيد و يا ناخواسته اطلاعاتي اضافه شده باشد (همانند ويروس ها) نبايد نگران بود زيرا با نصب اين كارت از تمامي فايلآ*ها حفاطت ميآ*شود.
اما عكس اين قضيه نيز وجود دارد كه درايوي كه حفاظت شده اصلا جاي مناسبي براي ذخيره اطلاعات نيست زيرا اطلاعات جديد تنها به اندازه يك ريست ، با از بين رفتن ، فاصله دارند.
گزينهآ*هاي مختلفي ديگري نيز براي كنترل كارت از لحاظ سطح دسترسي وجود دارد كه بنا به نوع كاربر تعيين مي شوند و امكانات كارت را تغيير مي دهند، براي مثال ميآ*توانيد تعيين كنيد كه بعد از ريست سيستم چه اتفاقاتي بيفتد و چه اطلاعاتي برگردانده شود.


چه مراکز و افرادي به کارت "محافظ هارد" نياز دارند؟
اين کارت تقريبا براي تمام افرادي که ميآ*خواهند از درايوي که ويندوز بر روي آن نصب است محافظت کنند، کاربرد دارد.به عبارت ديگر اين کارت ميآ*تواند براي تمامي کاربران مفيد باشد.
اما بيشترين کاربرد اين کارت براي سايتآ*هاي کامپيوتر ، مراکز آموزشي و دانشگاهي ، کافيآ*نت و گيمآ*نتآ*ها و ادارات ميآ*باشد.
در مراکز آموزشي و دانشگاهي و همچنين کافيآ*نت و گيمآ*نتآ*ها نيز به دليل استفاده کاربران متفاوت ، احتمال خرابي ويندوز و آلوده شدن آن به ويروس بسيار زياد است به همين دليل از اين کارت ميآ*توان به عنوان يک راه حل مطمئن و سريع استفاده کرد.
در ادارت نيز به دليل اهميت اطلاعات و همچنين زمان طولاني که صرف نصب مجدد ويندوز و نرمآ*افزاري جانبي ميآ*گردد استفاده از اين کارتآ*ها بسيار توصيه ميآ*گردد.

منبع :رايانه خب