سلام .
من می خوام یه برد lpc1788 طراحی کنم می خوام چهار تا رم 16 مگی (K4S561632) به میکرو وصل کنم ولی طریقه نصب پایه های کنترلی اون رو به میکرو ، نمی دونم دوستان اگه شماتیک از اتصال این رم دارن، اینجا به اشتراک بزارن تا استفاده کنیم.